Mury

Jedną z naszych specjalności są prace murarskie, którymi zajmujemy się kompleksowo. Prace te polegają m.in. na stawianiu ścian poprzez spajanie pustaka ceramicznego z wypełniającą oraz wiążącą zapraw murarską, co określa się mianem murowania. Podczas wykonywania tego rodzaju zleceń zawsze ściśle przestrzegamy zaleceń znajdujących się w projekcie. Jedną z naczelnych zasad stanowi tutaj to, aby mury nowo budowanego domu stawiać pionowo, a ich elementy odpowiednio wypoziomować. Dzięki temu ściany obiektu będą dobrze utrzymywać oraz rozkładać ciężar dachu i stropu, a siły oddziałujące na nie z góry rozłożą się w sposób równomierny. Ponadto, należy tutaj zadbać również o odpowiednie zbrojenie ścian domu oraz słupów i nadproży. Dbamy też przede wszystkim o odpowiednie przygotowanie się do prac murarskich poprzez ustalenie szczegółowego harmonogramu wraz z uwzględnieniem kluczowych elementów projektu oraz warunków wykonania i odbioru robót. Drążone elementy zawsze wmurowujemy też w sposób zgodny z zaleceniami producenta.