Stropy

Stropy to poziome przegrody budynku, które dzielą go na tak zwane kondygnacje. Elementy te są złożone z konstrukcji nośnej oraz sufitu i podłogi. Istnieje wiele rodzajów stropów w tym belkowe, gęstożebrowe, płytowe oraz płytowo-żebrowe. Jeśli mowa o zadaniach, do których są przeznaczone tego rodzaju elementy, to należy tutaj wymienić przede wszystkim przenoszenie różnego rodzaju obciążeń, izolowanie poszczególnych kondygnacji od przenikania dźwięków, ciepła oraz pary wodnej, usztywnianie budynku w kierunku poziomym, tworzenie podłoża dla podłóg i posadzek oraz hamowanie rozprzestrzeniania się pożaru. Wykonując stropy, przestrzegamy wszelkich niezbędnych zasad. Jedną z kluczowych spraw stanowi tu odpowiedni wybór odmiany stropu, jak również właściwe określenie ilości potrzebnych materiałów. Następnie należy starannie przygotować ściany pod belki oraz podłoża pod stemple, a później odpowiednio zamontować belki i ułożyć skrajne pustaki. Na koniec pozostaje natomiast kwestia właściwego ustawienia podpór montażowych, a także ułożenia pozostałych pustaków i utworzenia żeber rozdzielczych oraz zbrojenia wieńca i betonowania.