Prace Ziemne i Pomiarowe

Prace Ziemne i Pomiarowe Biała Podlaska


Prace ziemne i usługi koparką oraz wywrotkami wykonujemy w Białej Podlaskiej oraz na terenach przyległych.

Posiadamy do dyspozycji szereg koparek i samochodów samowyładowczych do Państwa dyspozycji.

Prace przygotowawcze koparkami przy budowie domu mają służyć jak najdokładniejszemu przygotowaniu terenu dla stanu "zero" budynku.

Prace ziemne przy budowie stanu zero.


Budowę stanu zerowego wykonujemy dokładnie i pieczołowicie ponieważ to fundamenty oraz płyty fundamentowe są najważniejszym elementem nośnym naszego budynku.

Nie bez znaczenia jest odpowiednie wykonanie prac ziemnych przez fachowców przy pomocy narzędzi pomiarowych takich jak niwelator laserowy lub teodolit. Zbieranie warstw ziemi urodzajnej musi odbywać się warstwami, a także przy zachowaniu nienaruszalności zagęszczonego gruntu.

Nawet najmniejsze uszczerbki w poziomach gruntu pozostają nie bez wpływu na jakość wykonanych fundamentów, a także nośność naszego budynku.

Nierówności mogą się objawiać pękaniem ław fundamentowych oraz w konsekwencji ścian nośnych budynku po latach. Wydaje się więc rzeczą oczywistą, że prace przygotowawcze i pomiarowe mają ogromny wpływ na jakość wykonania budynku.

Nasze realizacje związane z robotami ziemnymi powierzamy najlepszym i od lat wykonawcą jest firma K&BUD z Białej Podlaskiej.